Sunday December 16th 2018

Książki motywacyjne a poszukiwanie pracy

Niejedna osoba bezrobotna wie, jak stresujące może się okazać poszukiwanie nowej pracy – zwłaszcza jeśli od zakończenia ostatniej minęło już dużo czasu, my zaś posiadamy poczucie, że zdążyliśmy całkowicie wypaść z rynku. W takich wypadkach poszukujemy najczęściej jakiegoś punktu zaczepienia, aby się zorientować, które osobiste kompetencje powinniśmy rozwinąć w pierwszej kolejności.

książki motywacyjne

Lektura dla bezrobotnego

Czytanie odpowiednich książek przez osoby bezrobotne może się na pierwszy rzut oka wydać postulatem absurdalnym – przecież nikt jeszcze nie wyszedł z bezrobocia, bezczynnie siedząc w fotelu i przerzucając kartki. Tymczasem okazuje się, że właściwie dobrane książki motywacyjne stanowią idealny początek na ścieżce prowadzącej do samorealizacji. Dzięki nim osoba pozostająca bez zatrudnienia może się nauczyć zarządzania sobą w czasie, poznać techniki efektywnego zwalczania stresu czy nawet rozwinąć własny biznes.

Oczywiście, sama lektura książek motywacyjnych nie załatwi wszystkiego; potrzebny będzie jeszcze konkretny plan działania oraz jego realizacja. Trudno jednak zaprzeczyć, że sensownie wybrane książki motywacyjne mogą pobudzić kreatywność oraz dodać osobie długotrwale bezrobotnej więcej wiary w siebie.

Interesting Sites

    Archives